Όροι & Χρήσης

 

Όροι & Προϋποθέσεις

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου www.izipen.gr ("ο ιστότοπος") παρέχονται από την "iziPen LTD" (στο εξής αναφερόμενη ως "iziPen"). Το iziPen είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία συνδέει τους πελάτες με τους Writers (συγγραφείς) που προσφέρουν τις υπηρεσίες που επιθυμούν οι προαναφερόμενοι. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου  και τη χρήση των υπηρεσιών του, θεωρείται ως δεδομένο ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις ("Συμφωνία"). Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

  1. Ορισμοί

            1.1. Ο «Writer» (που αναφέρεται παρακάτω ως "εσείς") είναι το άτομο που, σε      ανεξάρτητη βάση, παρέχει τις υπηρεσίες, τις οποίες ζητά ο πελάτης. Διέπεται   από τους Όρους και Προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα ενότητα.

            1.2. Ο «Πελάτης» είναι το πρόσωπο που ζητά μια υπηρεσία και τοποθετεί την       παραγγελία του/της μέσω του iziPen για να την αποκτήσει. Διέπεται από τους    Όρους και Προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα ενότητα.

1.3. Μια "Παραγγελία" είναι ένα αίτημα που υποβλήθηκε μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας της iziPen από τον Πελάτη για μια συγκεκριμένη υπηρεσία γραφής, όπως εκθέσεις, δοκίμια, διατριβές κλπ. Το ακριβές είδος υπηρεσίας, η μορφή και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται με την υποβολή αυτής της παραγγελίας.

1.4. Μία "Παραγγελία" είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που παράγεται από τον Writer, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εντολής του Πελάτη και         θεωρείται ως η τελική μορφή της ζητούμενης υπηρεσίας.

            1.5. Μια "Αναθεώρηση Προϊόντος" είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που     θεωρείται ως αναθεωρημένη έκδοση του αρχικού εγγράφου που ζητήθηκε από    τον Πελάτη.

            1.6. "Ομάδα υποστήριξης πελατών" είναι η ομάδα βοήθειας της iziPen η    οποία   παρέχει υποστήριξη, βοήθεια και επίλυση οποιωνδήποτε υφιστάμενων     ερωτημάτων που προκύπτουν από τον Πελάτη.

 

1.7.  Μια "Κατάσταση Παραγγελίας" είναι το τρέχον στάδιο στο οποίο        βρίσκεται η παραγγελία του Πελάτη.

1.8.  Τα "Online ηλεκτρονικά Μηνυμάτων" είναι ένα τεχνικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των Πελατών και των Writers για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για μία παραγγελία. Απαγορεύεται ρητά η ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων μέσω αυτού του συστήματος μηνυμάτων και θα παρακολουθείται για τυχόν παραβιάσεις. Η μη τήρηση αυτού όρου θεωρείται παραβίαση των Όρων & Προϋποθέσεων που περιέχονται σε αυτή τη συμφωνία και η iziPen διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα νομικά μέτρα και να προβεί σε νομικές κατηγορίες.

1.9. Το "Live Chatting" είναι ένα τεχνικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ των Πελατών και των Εκπονητών. Απαγορεύεται ρητά η ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων μέσω αυτού του συστήματος μηνυμάτων και θα παρακολουθείται για τυχόν παραβιάσεις. Η μη τήρηση αυτού όρου θεωρείται παραβίαση των Όρων & Προϋποθέσεων που περιέχονται σε αυτή τη συμφωνία και η iziPen διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα νομικά μέτρα και να προβεί σε νομικές κατηγορίες.

  1. Αποδοχή Όρων

2.1. Η iziPen είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που προσφέρει αυτή την πλατφόρμα με σκοπό να διευκολύνει τους Πελάτες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες γραφής των Writers. Αυτό εξαρτάται από την αποδοχή των Όρων, Προϋποθέσεων και Διαδικασιών που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία, καθώς και από τις Διαδικασίες και / ή τις Πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο από την iziPen. Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση και / ή την πρόσβαση στον ιστότοπο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Με τη χρήση ή / και τη συνδρομή ή / και την παράδοση γραπτών υπηρεσιών, θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, καθώς και με τις Διαδικασίες του iziPen. Αυτοί οι Όροι ενδέχεται να ενημερώνονται περιοδικά χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Ως εκ τούτου, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι είστε ενημερωμένοι για τους παρόντες Όρους.

2.2. Οι λέξεις "χρήση" ή "κάνοντας χρήση" στην παρούσα Συμφωνία, σημαίνει ότι ο Χρήστης, κάποιος που επισκέπτεται ή / και έχει πρόσβαση ή / και πραγματοποιεί αγορά στον ιστότοπο, άμεσα ή έμμεσα, με ή χωρίς τη βοήθεια κάποιου μηχανισμού, έχει πρόσβαση ή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση, να χρησιμοποιήσει, να δει, να αντιγράψει, να εκτυπώσει, να υποβάλει αίτημα, να αλληλοεπιδράσει με τις υπηρεσίες της iziPen ή με οποιονδήποτε τρόπο να επικοινωνήσει, χρησιμοποιήσει ή εκμεταλλευτεί τον ιστότοπο για το συμφέρον του ή / και το κέρδος του ή / για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

            2.3. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπουν, επίσης, τυχόν νέες    λειτουργίες που θα μπορούσε να περιλαμβάνει η iziPen στο μέλλον, εκτός        εάν αναφέρεται ρητώς κάτι διαφορετικό.

 

      3.   Οι Υπηρεσίες μας

            3.1. Το iziPen είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους Πελάτες να επικοινωνούν με έναν Writer της επιλογής τους, ο    οποίος θα τους παρέχει συγκεκριμένα δοκίμια, διατριβές και άλλες υπηρεσίες   γραφής που απαιτούνται. Το iziPen λειτουργώντας ως ηλεκτρονική            πλατφόρμα έχει διπλό στόχο, εγγυάται στους Πελάτες την παροχή των υπηρεσιών που ζήτησαν από τους Εκπονητές και διασφαλίζει ότι οι       Εκπονητές θα πληρώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

            3.2. Η διαδικασία της ιστοσελίδας είναι η εξής: Οι πελάτες είναι σε θέση να          βρίσκουν και να επιλέγουν Writers που πληρούν τις απαιτήσεις τους σε         δεξιότητες, χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμό και τις γενικές τους απαιτήσεις.    Μόλις οι Πελάτες βρουν τον κατάλληλο Writer τους από μια μακρά λίστα             υψηλών προσόντων Συγγραφέων που προσφέρει η iziPen, μπορούν να       τοποθετήσουν την παραγγελία τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα. Αυτή             η εντολή θα περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους, όπως τη μορφή       της γραπτής υπηρεσίας (δοκίμιο, διατριβή, μετάφραση, έρευνα κλπ.), Το         μήκος, το χρονοδιάγραμμα και άλλες προσωπικές προδιαγραφές. Αυτές οι             απαιτήσεις θα σταλούν στους Writers που σχετίζονται με τη            συγκεκριμένη εργασία και οι προσφορές θα υποβληθούν από αυτούς. Ως εκ          τούτου, οι Πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν Εκπονητές μέσω         μιας ευρείας επιλογής προσφορών. Επιπλέον, το iziPen παρέχει «ζωντανή             συνομιλία» μεταξύ των Πελατών και των προτεινόμενων συγγραφέων. Αυτό         θα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους πελάτες να κάνουν την καλύτερη επιλογή,    αφού μπορούν να συζητήσουν τις απαιτήσεις τους και ακόμη και να έχουν τη      δυνατότητα να διαπραγματευτούν ελαφρά την τιμή. Ωστόσο, σε αυτό το             στάδιο (πριν οι πελάτες επιλέξουν έναν από τους Writers), δεν επιτρέπεται η          ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων μεταξύ Πελατών και Writers. Θα     υπάρξουν πολλοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν ότι μια τέτοια ανταλλαγή θα αποφευχθεί, δεδομένου ότι αναφέρετε στους συμφωνημένους όρους και προϋποθέσεις. Η iziPen διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει νομικές κατηγορίες σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Από τη     στιγμή που οι Writers αποδέχονται τα αιτήματα και τις συνθήκες των             Πελατών, είναι ευθύνη των Writers να παραδίδουν την απαιτούμενη          υπηρεσία γραφής σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και την ποιότητα και     εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου.

 

3.3. Οι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο της παραγγελίας τους και να δουν το στάδιο στο οποίο βρίσκονται στη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορούν να το κάνουν αυτό από την μπάρα προόδου στην ιστοσελίδα της iziPen, την οποία οι Εκπονητές θα ενημερώσουν κατά την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου γραφής με ποσοστό ολοκλήρωσης 30%, 70% και 100%. Κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της γραπτής υπηρεσίας, οι Writers θα μεταβιβάσουν την ιδιοκτησία και όλα τα πνευματικά δικαιώματα του έργου στους πελάτες. Μετά την παράδοση των γραπτών υπηρεσιών από τους Writers, οι Πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν μια κριτική και να βαθμολογήσουν την εμπειρία τους, το ίδιο ισχύει και αντίστοιχα για τους Writers.

 

      4.   Επεξεργασία Παραγγελίας

            4.1        Εγγραφή.

Η εγγραφή ως Writer είναι απλή, εύκολη και εντελώς δωρεάν. Η iziPen δεν χρεώνει κανένα μέλος της για την εγγραφή του στον ιστότοπο. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή μίας έγκυρης email διεύθυνσης και ενός κωδικού πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που θα έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε περισσότερα προσωπικά στοιχεία για την αληθινή σας ταυτότητα, τις συγγραφικές ικανότητες σας και το PayPal email σας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές σας. Για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφωνικά ή και με τους δύο τρόπους. Επιπλέον, ο κάθε Writer θα μπορεί να επιλέξει τo αντικείμενo συγγραφής που είναι διατεθειμένος/η να προσφέρει, έτσι ώστε να μπορεί να ενημερώνεται αποκλειστικά για αυτά τα επιλεγμένα αντικείμενα συγγραφής (όπως Βιολογία, Οικονομικά, Φιλολογία κ.λπ.) εφόσον το επιθυμεί. Ο Writer έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν ή και περισσότερα αντικείμενα συγγραφής. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ως Writer θα χρειαστεί να εισάγεται τον προσωπικό σας λογαριασμό PayPal (email address) προκειμένου να λάβετε τις ανάλογες πληρωμές σας για τις υπηρεσίες σας μετρά την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Για την επιτυχή πληρωμή σας, τα προσωπικά στοιχεία σας από τον PayPal λογαριασμό σας θα πρέπει να ταιριάζουν με αυτά από τον iziPen λογαριασμό σας. Διασφαλίζουμε  και δεσμευόμαστε ότι αυτά τα προσωπικά στοιχεία θα είναι ασφαλή. Μετά την αποδοχή του Writer, εκείνος/η θα λάβει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στην email διεύθυνση που έχει παράσχει στο iziPen. Η παροχή ψευδής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, προσωπικών στοιχείων ή / και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας.

 

            4.2         Κάνοντας μια παραγγελία

Ο Πελάτης “ανεβάζει” (επισυνάπτει) μια παραγγελία (εργασία) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του iziPen. Αφού έχει πρώτα προσδιορίζει τις απαιτήσεις της εργασίας, όπως είναι ο τύπος του έργου (έκθεση, διατριβή, έρευνα, μετάφραση, κλπ.), τον αριθμό λέξεων, την χρονική προθεσμία και άλλες προϋποθέσεις. Αυτή η παραγγελία αποστέλλεται στους σχετικούς για τη δουλειά Writers και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορές από τις οποίες ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει. Το iziPen δεν εισπράττει κανένα τέλος πληρωμής σε αυτό το στάδιο.

            4.3      Ανάθεση σε Writer

Μόλις ο Πελάτης επιλέξει τον Writer που τον ενδιαφέρει για την εκτέλεση της γραπτής υπηρεσίας, ανοίγει αυτόματα η επιλογή ανταλλαγής online μηνυμάτων και από τα δύο μέρη. Αυτή η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας “Μηνύματα”. Αυτή η μέθοδος επικοινωνίας δεν επιτρέπει καμία ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων. Αυτό θα παρακολουθείται και μια πιθανή παραβίαση θα θεωρείται παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας η οποία μπορεί οδηγήσει σε νομικές συνέπειες. Ο Writer φέρει την ευθύνη για να εξετάσει, να ενημερωθεί και να καταλάβει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να ολοκληρώσει επιτυχώς μία εργασία. Τη στιγμή που ο Πελάτης αποδέχεται την προσφορά του Writer, οφείλει να ολοκληρώσει την πληρωμή της παραγγελίας ηλεκτρονικά μέσω της ασφαλής σελίδας πληρωμών του ιστότοπού μας.

 

            4.4.       Σύστημα Μηνυμάτων

Το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων της iziPen χρησιμοποιείται για επικοινωνία με τους Πελάτες, τους Writers και την ομάδα υποστήριξης της iziPen. Οι Πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με τους Writers μέσω αυτού του συστήματος, καθώς και το αντίθετο. Και οι δύο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης σχετικά με τυχόν ερωτήματα που ενδεχομένως έχουν και / ή συμβουλές που χρειάζονται ή / και οδηγίες. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων μέσω αυτού του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων. Επίσης, οι Πελάτες για την ασφάλειά τους δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται απευθείας με τους Writers χωρίς τη χρήση της πλατφόρμας του iziPen. Οι ενέργειες αυτές θα παρακολουθούνται και οι πιθανές παραβιάσεις θα έχουν νομικές συνέπειες καθώς θεωρούνται παραβιάσεις των Όρων & Προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας.

 

            4.5.       Παρακολούθηση της κατάστασης παραγγελίας.

O Πελάτης επιλέγει τον Writer ο οποίος ενδιαφέρεται να     πραγματοποιήσει την ολοκλήρωση της παραγγελίας (υπηρεσία συγγραφής εργασίας) και στη συνέχεια η συνιστάται η επικοινωνία των δύο χρηστών. Αυτή η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ζωντανής συνομιλίας του iziPen. Αυτή η μέθοδος επικοινωνίας δεν επιτρέπει την ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων. Αυτό θα παρακολουθείται και μια πιθανή παραβίαση θα θεωρείται παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας που θα οδηγήσει σε νομικές συνέπειες. Κατά την διάρκεια μιας συνεργασίας, Ο Writer οφείλει να απαντήσει σε κάθε ερώτημα του Πελάτη καθώς και να τον ενημερώνει για την κατάσταση της εργασίας συμπληρώνοντας την μπάρα προόδου με το ποσοστό ολοκλήρωσης 30%, 70%, 100%. Η ολοκλήρωση μιας παραγγελίας πραγματοποιείται όταν ο Writer επιλέξει 100% στην μπάρα προόδου. Για κάθε ενημέρωση της μπάρας προόδου ο Writer θα πρέπει να “ανεβάσει” (επισυνάψει) όλα τα σχετικά αρχεία.

 

      5.   Παράδοση και Πνευματικά δικαιώματα

 

5.1. Με την χρήση της ιστοσελίδας της iziPen όλοι οι Writers οφείλουν να ακολουθήσουν τους παρακάτω όρους: Απαγορεύεται ρητά η ολοκλήρωση και παράδοση οποιασδήποτε εργασίας στον Πελάτη, η οποία δεν είναι πρωτότυπη και / ή αυθεντική και / ή περιέχει οποιασδήποτε φύσης λογοκλοπή και /ή αντιγραφή υλικού. Ο κάθε Writer υποχρεούται να δημιουργήσει για την κάθε παραγγελία μια πρωτότυπη εργασία από την αρχή μέχρι το τέλος της συγγραφής της ώστε να κατέχει αποκλείστηκα όλα τα πνευματικά δικαιώματα αυτής. Με την παράδοση της κάθε εργασίας μεταφέρει στον Πελάτη και όλα τα πνευματικά δικαιώματα αυτής και δεσμεύεται να μην διανέμει ή μοιραστεί οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό από αυτές σε τρίτους. Επίσης, οι Writers δεσμεύονται να τηρήσουν εχεμύθεια και διακριτικότητα για την κάθε συνεργασία και συναλλαγή τους με τους Πελάτες μέσω iziPen ανά πάσα στιγμή. Η πολιτική της iziPen είναι πολύ αυστηρή σε ότι αφορά την λογοκλοπή/αντιγραφή και χρήση μη πρωτότυπου υλικού για κάθε γραπτή εργασία, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για κάθε παράβαση η οποία δεν ακολουθεί τους όρους χρήσης και την πολιτική της iziPen, η  εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε περεταίρω νομικές διαδικασίες.

 

5.2. Η iziPen δεν φέρει καμία ευθύνη και / ή νομική ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την παράδοση μιας εργασίας όπως και πριν ή και μετά την ολοκλήρωσή της. Αυτό επίσης περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόβλημα με / ή που σχετίζεται με την παρεχόμενη υπηρεσία του Writer, το διαδίκτυο, την email διεύθυνση και άλλα που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της iziPen και / ή σχετίζονται με το σφάλμα του Writer. Η ομάδα υποστήριξης της iziPen είναι διαθέσιμη για να βοηθήσει με τυχόν προβλήματα παράδοσης μέσω του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων της πλατφόρμας επικοινωνίας της iziPen, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχών λάθη η αμέλεια των Writers.

 

5.3. Όταν οι Writers παρέχουν υπηρεσίες γραπτής συγγραφής στους Πελάτες, είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των Πελατών. Οι Πελάτες είναι αυτοί που κατέχουν πλήρη πνευματικά δικαιώματα των έργων γραφής και κάθε άλλου υλικού που τους παραδίδεται. Σε κάθε περίπτωση που οι Πελάτες διαπιστώσουν και αποδείξουν ότι οι Writers έχουν παραδώσει υλικό που έχει αντιγραφεί ή φέρει στοιχεία λογοκλοπής και επιχειρήθηκε να παρουσιασθεί ως αυθεντικό, πρωτότυπο υλικό, οι Πελάτες έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν την παραγγελία με αποτέλεσμα την παρακράτηση πληρωμής προς τους Writers. Η πληρωμή για κάθε ύποπτη εργασία δεν θα πραγματοποιηθεί έως ότου το θέμα εξεταστεί από την ομάδα της iziPen και αποφασίσει για τη γνησιότητα της εργασίας εντός 10 εργάσιμων ημερών. Για κάθε εργασία που αποδειχτεί μη πρωτότυπη ή αποτελεί στοιχεία αντιγραφής και / ή λογοκλοπής ο Πελάτης θα παραλάβει επιστροφή ολόκληρου ή τμηματικού ποσού της πληρωμής του. Ωστόσο, ο Writer δεσμεύεται να αποπληρώσει το οποιαδήποτε κόστος αυτής της διαδικασίας όπως και κάθε άμεσες και έμμεσες προμήθειες (πχ. αμοιβή iziPen, PayPal, κλπ.).

5.4 Η IziPen και / ή οι θυγατρικές της και / ή οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται και / ή δεν είναι νομικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση, παράνομη, ανήθικη πράξη ή οποιαδήποτε παράνομη χρήση των γραπτών υπηρεσιών που παραδίδεται από τους Writers. Τέτοιες πράξεις μπορεί να περιλαμβάνουν λογοκλοπή, απώλεια τίτλων / βραβείων / υποτροφιών / επιχορηγήσεων / θέσεων εργασίας, αναστολή, δοκιμασία ή οποιαδήποτε άλλη ακαδημαϊκή πειθαρχική ή / και νομική ενέργεια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι Πελάτες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στους Writers και να επιλύουν τυχόν διαφωνίες μαζί τους.

      6.   Πολιτική αναθεώρησης

 

6.1. Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη της συνεχούς επαφής μέσω ζωντανής συνομιλίας με τον επιλεγμένο Writer, προκειμένου να παρακολουθήσει την πρόοδο της εργασίας του. Εάν ο Πελάτης αποδέχεται την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, δεν θα υπάρχουν επιστροφές (μερικές ή πλήρεις) στον Πελάτη. Μετά την ολοκλήρωση της κάθε παραγγελίας ο Πελάτης έχει έως 4 ημέρες (96 ώρες) για να αναφέρει οποιαδήποτε αντιγραφή ή λογοκλοπή υλικού στην εργασία που παρέλαβε, φέροντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η ομάδα της iziPen θα διερευνήσει την υπόθεση περαιτέρω με την πρόσβασή της σε εξελιγμένους διαδικτυακούς μηχανισμούς για την επιβεβαίωση της κατάστασης της εργασίας. Αιτήσεις από τους Πελάτες για την ποιότητα της εργασίας ή κάθε αλλού είδους αναφοράς πέρα της γνησιότητας μιας εργασίας θα απορρίπτονται και ολική ή μερική επιστροφή χρημάτων δεν θα πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση.

 

            6.2. Οι αιτήσεις αναθεώρησης που υποβάλλονται από τους Πελάτες θα      αξιολογηθούν από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της IziPen. Εάν μια αίτηση αναθεώρησης φαίνεται, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα μηχανισμό, να παραβιάζει τις αρχικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τους Πελάτες,             μπορεί να απορριφθεί.

 

     7.    Τροποποιήσεις

 

7.1. Η IziPen έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει μέρος ή / και οποιεσδήποτε ή / και όλες τις διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση Όρων και Προϋποθέσεων ή / και την υπηρεσία iziPen, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, είτε με ειδοποίηση είτε χωρίς προειδοποίηση προς τους Πελάτες. Η iziPen δεν έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας, είναι δικιά τους ευθύνη να ενημερώνονται κάθε φορά για τυχών τροποποιήσεις στους όρους χρήσης της iziPen  πριν χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της. Οι τροποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις θα αναρτηθούν εδώ και θα αντικαταστήσουν την προηγούμενη συμφωνία Όρων και Προϋποθέσεων και θα ισχύουν αμέσως με τη μεταφόρτωσή τους στον ιστότοπο. Εάν ο Πελάτης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ή / και τις υπηρεσίες του, θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει με τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτήν τη συμφωνία, καθώς και ότι δέχεται να δεσμεύεται από τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις στον ιστότοπο.

 

            7.2. Οι Writers αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η iziPen δεν ευθύνεται   έναντι οποιουδήποτε Πελάτη και / ή Writer ή / και Τρίτου εάν η iziPen     αποφασίσει να ασκήσει το προαναφερθέν δικαίωμα τροποποίησης ή          τερματισμού των Όρων και Προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας ή των             προσφερόμενων υπηρεσιών της. Είναι ευθύνη του Writer να           ενημερώνεται με την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων & Προϋποθέσεων της       παρούσας Συμφωνίας.

 

      8.   Χρήση

 

        8.1. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του iziPen, θεωρείται ότι ο Writer          συμφωνεί:

            α)  να υποβάλλει μόνο ορθές / αληθηνές πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία.

            β)  να ενημερώνει αυτές τις πληροφορίες όταν απαιτείται.

γ) να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του iziPen για παράνομους ή/ και αθέμιτους λόγους.

8.3. Εάν ο Writer παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία που δεν είναι αληθής ή / και παράνομη και / ή ελλιπής ή / και ανακριβής ή / και παρωχημένη ή εάν το iziPen έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Writer δεν είναι αληθινές ή / και παράνομες ή / και ατελείς ή / και ανακριβείς ή / και παρωχημένες, το iziPen διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας και τυχόν τρέχουσες ή / και μελλοντικές υπηρεσίες συγγραφής και τυχόν οφειλόμενες πληρωμές και να απαγορεύσει οποιαδήποτε μελλοντική χρήση μέρους ή του συνόλου των Υπηρεσιών που προσφέρει η iziPen.

 

      9.   Τέλη Πληρωμής / Υπηρεσίας

9.1. Ο Πελάτης μπορεί να κάνει μια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας εντελώς δωρεάν. Οι Writers τότε, θα προσφέρουν μια τιμή για την συγκεκριμένη γραπτή υπηρεσία. Μόλις ο Πελάτης αποδέχεται την προσφορά ενός Writer, αυτός / αυτή θα πρέπει να πληρώσει τις συμφωνηθείσες αμοιβές σε αυτόν τον Writer. Ο Πελάτης προπληρώνει το σύνολο των συμφωνημένων τελών εκ των προτέρων στην iziPen. Αυτό γίνεται μέσω της ασφαλής σελίδας πληρωμών. Έπειτα, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο της γραπτής υπηρεσίας μέσω της μπάρας προόδου που προσφέρεται στον ιστότοπο ή / και να συνεχίζει την επικοινωνία με τον Writer για την ενημέρωση της προόδου της εργασίας. Για κάθε πληρωμή για μια παραγγελία, θα εκδίδεται αυτόματα και το νόμιμο τιμολόγιο από τον Writer στον Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να δει οποιοδήποτε τιμολόγιο ανά πάσα στιγμή στο προφίλ του στη σελίδα “Συναλλαγές”.

 

9.2 Τα τέλη που καταβάλλει ο Πελάτης θα μεταφερθούν στο λογαριασμό του Writer μόνο μετά την ολοκλήρωση και παράδοση της γραπτής εργασίας. Μόλις παραδοθεί η εργασία στον Πελάτη, ο Writer θα λάβει την συμφωνηθείσα πληρωμή, μείον τα τέλη υπηρεσίας της IziPen και τις αμοιβές συναλλαγών (αμοιβές PayPal), μέσα στις επόμενες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες (τα σαββατοκύριακα, οι αργίες των τραπεζών και οι εθνικές αργίες δεν θεωρούνται εργάσιμες ημέρες).

 

9.3.  Το διάστημα των δέκα (10) ημερών μεταξύ της παράδοσης της εργασίας και της απελευθέρωσης της πληρωμής ισχύει για λόγους ασφαλείας, καθώς και για να υπάρχει ο χρόνος να επανεξεταστεί η εργασία σε περίπτωση αναφοράς από τον Πελάτη για πιθανή απάτη. Μετά την τελική παράδοση της εργασίας, οι Πελάτες μπορούν να αξιολογήσουν και / ή να αφήσουν ένα σχόλιο για τον συγκεκριμένο Writer, αλλά και το αντίθετο.

 

9.4.    Το iziPen θα λάβει την Αμοιβή Υπηρεσίας ύψους από 12% έως 15% των συνολικών τελών που καταβάλλονται στον Writer (αυτό το ποσοστό εξαρτάται από το ύψος του ποσού της πληρωμής και την προμήθεια της PayPal). Η iziPen έχει το κάθε δικαίωμα να αλλάξει τις πληροφορίες για αυτές τις χρεώσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς να ενημερώσει του χρήστες του. Ο κάθε Writer είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται τακτικά για τυχών αλλαγές στις πολιτικές της iziPen. Με κάθε πληρωμή για μια παραγγελία, θα εκδίδεται αυτόματα και το νόμιμο τιμολόγιο οπού ο Writer μπορεί να δει ανά πάσα στιγμή στο προφίλ του στη σελίδα “Συναλλαγές”.

 

      10. Απόρρητο

10.1. Η iziPen δεσμεύεται να διασφαλίζει την προστασία του απόρρητού σας. Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες, τότε θα πρέπει να είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου και σε καμία περίπτωση δεν θα διανεμηθούν ή / και αποκαλυφθούν σε τρίτους.

 

            10.2. Με την χρήση του izipen.com θα σας ζητηθεί να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία             (όνομα, διεύθυνση email, ή / και άλλα προσωπικά στοιχεία) μόνο όταν ζητάτε τις υπηρεσίες μας. Σαν Πελάτες όταν ζητάτε μία εργασία ή σαν Writer όταν ζητάτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας. Με την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων, θα έχουμε τη δυνατότητα να σας αναγνωρίσουμε και να σας προσφέρουμε την ακριβή υπηρεσία που ζητάτε.

 

10.3. Πριν ο Πελάτης εισαγάγει τις προσωπικές του/της πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο κεντρικό διακομιστή της iziPen (web-server), θα πρέπει να εισάγει ένα προσωπικό email και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του διαδικτύου συνεπάγεται σε πιθανή έκθεση αυτού σε τρίτους με την παραβίαση του web-server χωρίς την άδεια της iziPen (π.χ. hackers). Έτσι, η iziPen δεν είναι υπεύθυνη για την προαναφερθείσα μετάδοση. Ωστόσο, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών.

 

10.4. Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλή. Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης, έχουμε δημιουργήσει αρκετές κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες προκειμένου να διαφυλάξουμε και να διασφαλίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε στο διαδίκτυο. Η Πολιτική Απορρήτου της iziPen δεσμεύεται από την Προστασία Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και προστατεύει περισσότερο τα προσωπικά σας στοιχεία από ό,τι σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα διανομής των πληροφοριών σας σε τρίτους. Αυτή η ενέργεια δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ κατά τη χρήση του izipen.com.

 

            10.5. Ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε   αυτόν τον ιστότοπο και αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μην διστάσετε να          επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης μας.

 

      11. Συμπεριφορά / Νόμιμη Χρήση

Ο Writer αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες νόμους σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στους σχετικούς κανονισμούς. Ο Writer συναινεί σε αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. Αυτός / αυτή φέρει μόνος/η του/της ευθύνη για ενημέρωση και τήρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων  της iziPen. Ο Writer συναινεί να χρησιμοποιήσει το iziPen μόνο για νόμιμους σκοπούς.

 

Συμφωνείτε να :

            α.  να μην χρησιμοποιήσει το iziPen για παράνομους σκοπούς ή / και με                     παράνομες προθέσεις.

            β.   να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, κανονισμούς, διαδικασίες και                πολιτικές της iziPen και των θυγατρικών της.

            γ.   να μην έχετε πρόσβαση ή / και να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο αν            είστε κάτω των 18 ετών.

            δ.  να μην βοηθήσετε και / ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο στο                  όνομα ενός ατόμου κάτω των 18 ετών.

ε.   να μην ζητήσετε έρθετε σε επαφή ή ζητήσετε τα προσωπικά στοιχεία ενός ατόμου κάτω των 18 ετών.

            ζ.  να μην μεταπωλήσετε ή να πραγματοποιήσετε μεταφορά του λογαριασμού            σας και / ή πρόσβαση στον ιστότοπο σε τρίτους.

            η.  να μην παρεμποδίζει ή / και να παρακωλύει και / ή να αποτρέψει και / ή να            περιορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από τη χρήση και / ή την πρόσβαση          στον ιστότοπο

            θ.  να ενεργείτε με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους άλλους Πελάτες της             ιστοσελίδας, καθώς και προς τους Writers της ιστοσελίδας.

ι.   να μην αλλάξετε ή / και να μεταφράσετε και / ή να αντιγράψετε ή / και να πωλήσετε ή / και να προσαρμόσετε οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρο τον ιστότοπο ή / και τις υπηρεσίες του.

κ.   να μην παρέμβετε σε αντίστοιχα δίκτυα ανταγωνιστών με σκοπό την βλάβη, ζημιά, διαρροή πληροφοριών ή / και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά της iziPen.

λ.   να μην συλλέξετε ή / και να αποκτήσετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με Πελάτες και Writers σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, η iziPen έχει το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις  διαδικαστικές ενέργειες και τα νομικά μέτρα που προβλέπονται από το νόμο και τη δικαιοσύνη.

      12. Αποποίηση ευθύνης / Καμμία Εγγύηση

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ iziPen ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ         ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ             ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ          ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η iziPen ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ            ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ        ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΜΑΣ Ή / ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή / ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΦΥΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ, ΙΟΣ, TROJAN HORSES Ή ΟΜΟΕΙΔΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ    ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΖΙ Ή ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΟΥ, ΚΑΙ / Ή ΤΥΧΌΝ ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ, ΜΈΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SITE ΤΟΥ iziPen . Η iziPen ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ          ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ. Η iziPen ΔΕΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ, ΕΓΓΥΑΤΑΙ, Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ iziPen Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ    ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ SITE Ή ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ BANNER Ή ΆΛΛΑ ΜΈΣΑ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ. ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΕΣ        ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. ΣΑΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΙΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ iziPen ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ. Η iziPen ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ iziPen.com. ΩΣ ΦΟΡΈΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Η iziPen ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ           ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΗΜΌΣΙΟ FORUM, BLOG Ή ΑΛΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η iziPen ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ             ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΜΕΡΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΕΠΙΣΗΣ, Η iziPen ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΌΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΑΔΙΑΚΟΠΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΑ           ΓΡΑΦΙΚΑ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ή ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ. Η iziPen ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Η iziPen ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ             ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ           ΤΗΝ iziPen, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ,  Ή ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ Ή ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ         ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

 

Η IziPen δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν θέματα  ή / και προβλήματα που σχετίζονται με τεχνική δυσλειτουργία οποιουδήποτε επικοινωνιακού δικτύου ή γραμμών, ηλεκτρονικά συστήματα υπολογιστών, παροχείς, διακομιστές, λογισμικό, εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, προβλήματα ή / και αποτυχίες επικοινωνίας ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Internet ή λόγω τεχνικών δυσκολιών ή   εξαιτίας οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες της iziPen, συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς, απώλειας, τραυματισμού του εκπονητή ή οποιουδήποτε      υπολογιστή που σχετίζεται με τη χρήση ή / και την πρόσβαση ή / και τη συμμετοχή στις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ iziPen, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η iziPen, ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ            ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΚΑΤΟΧΟΣ             ΜΕΤΟΧΩΝ,             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ iziPen         ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ         ΤΡΙΤΟ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΗΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ    ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ          ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ Ή ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ Ή ΑΠΟΚΤΗΜΕΝΕΣ     Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ iziPen ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ  Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΝΑ     ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ WRITERS/ΠΕΛΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η  iziPen ΕΧΕΙ          ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

 

Ο Writer αποδέχεται και συναινεί ότι η iziPen δεν θα έχει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε υποβολή χρήστη ή σε σχέση με οποιαδήποτε συμπεριφορά τρίτου που θεωρείται παράνομη, δυσφημιστική ή προσβλητική   και ότι η  ευθύνη θα είναι αποκλειστικά και μόνο του Writer σε σχέση με οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη.

 

Η iziPen δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν δηλώνει ότι το izipen.com είναι προσβάσιμο ή κατάλληλο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο από άλλες δικαιοδοσίες εκτελούν τη συγκεκριμένη πράξη με τη δική τους διακριτική ευχέρεια και αναγνωρίζουν ότι είναι ευθύνη τους η συμμόρφωση με τους εθνικούς και / ή τοπικούς νόμους και κανονισμούς αυτών των άλλων δικαιοδοσιών.

      13. Αποζημίωση

            Ο Writer θα προστατεύει, δεν θα ζημιώνει και θα αποζημιώνει την iziPen   τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους εργαζομένους, τους      μετόχους, τους αντιπροσώπους, τους Πελάτες, τους συνεργάτες, τους            ιδιοκτήτες, τους συμβούλους, τους ανεξάρτητους εργολάβους, τους             προκατόχους, τους διαδόχους, τους εκπροσώπους, και επιτρεπόμενες         αναθέσεις από και ενάντια σε τυχόν απώλεια, δαπάνη (περιλαμβανομένων        των εξόδων δικηγόρου), ζημία, αγωγή, ευθύνη, αξίωση που μπορεί να προκύψει ή να είναι συνέπεια ή αποτέλεσμα ή σχετίζεται με:

 

α) παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων.

 

β) παραβιάσεις νόμων ή / και κανονισμών που ισχύουν για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα από τους Writers, συμπεριλαμβανομένης            και της εκ προθέσεως και της εξ αμέλειας συμπεριφοράς,

 

γ) πράξεις ή παραλείψεις από τους Writers σχετικά με τις    υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με τη αυτή την συμφωνία Όρων και Προϋποθέσεων.

 

δ)  σχέσεις συμβολαίου μεταξύ των Writers και τρίτων.

 

Αυτή η ευθύνη αποζημίωσης θα παραμείνει στη συμφωνία των των Όρων & Προϋποθέσεων και της χρήσης ή / και της πρόσβασης αυτού του ιστότοπου. Οι ακριβής ίδιες διαδικασίες και όροι & Προϋποθέσεις ισχύουν για τον κάθε Πελάτη.

 

      15. Τερματισμός

 

15.1. Εάν οι πληροφορίες που έχετε υποβάλει ως Writer είναι ψευδείς, παραπλανητικές, μεταγενέστερα τροποποιημένες ή περιέχουν ή παραλείπουν κάθε είδους πληροφορία που μπορεί να θεωρηθεί σημαντική ή εάν η iziPen έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι έχετε εμπλακεί σε δόλια συναλλαγή, ή αν δεν συνεργάζεστε με τον κατάλληλο τρόπο που καθορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, η iziPen έχει το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως τον λογαριασμό σας, ακόμη και αν έχετε συμπληρώσει μέρος ή το σύνολο μιας υπηρεσίας έργου γραφής.

 

            15.2. Ο λογαριασμός σας θα τερματιστεί αυτόματα εάν επιχειρήσετε ή / και           επιτύχετε να προκαλέσετε βλάβη, ζημιά, απώλεια ή δαπάνη στην πλατφόρμα      της iziPen ή / και στους Πελάτες της και / ή τους Writer και / ή τον         κεντρικό server της ιστοσελίδας. Αυτό περιλαμβάνει τη μετάδοση ιών, trojans,             κακόβουλου λογισμικού, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή άλλες ηλεκτρονικές       δυσλειτουργίες που βλάπτουν άμεσα ή μέσω συνδέσμων από άλλους      ιστότοπους και αρχεία.

 

            15.3. Εάν ο Writer παραβιάζει κάποια από τις διατάξεις αυτών των             Όρων και Προϋποθέσεων, το iziPen διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τον     λογαριασμό του/της και τις σε εξέλιξη γραπτές υπηρεσίες και να χάσει τις           αμοιβές χωρίς προειδοποίηση, οι οποίες πρέπει να καταβάλλονται ανά πάσα             στιγμή.

 

15.4. Το iziPen είναι ο μόνος κριτής σε σχέση με το τι συνιστά παραβίαση των Όρων & Προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία. Οι ακριβής ίδιες διαδικασίες και όροι & Προϋποθέσεις ισχύουν για τον κάθε Πελάτη.

 

      16. Πλήρης Συμφωνία / Διαχωρισμός / Απαλλαγή

 

            16.1. Αυτή η συμφωνία των Όρων & Προϋποθέσεων ορίζει ολόκληρη τη   συμφωνία σας με το iziPen όσον αφορά τη χρήση και / ή την πρόσβαση του       ιστότοπου και των υπηρεσιών του. Καταργεί τυχόν προηγούμενες συμφωνίες,      προφορικές ή γραπτές, και είναι η τρέχουσα συμφωνία των Όρων &             Προϋποθέσεων.

 

16.2. Εάν κάποια από τις διατάξεις που περιέχονται στο παρόν θεωρείται άκυρη ή μη εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω περίσταση θα επηρεάσει μόνο τις διατάξεις που θεωρούνται μη έγκυρες, άκυρες ή μη εκτελέσιμες και το υπόλοιπο της παρούσας σύμβασης θα παραμείνει εκτελεστό.

 

16.3. Η παράλειψη της iziPen να ενεργήσει σε σχέση με παραβίαση από έναν Writer(s) ή άλλους χρήστες δεν της στερεί το δικαίωμά της να ενεργήσει κατά άλλων χρηστών σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που αφορά παραβίαση (συμπεριλαμβανομένων παρόμοιων, επακόλουθων ή διαφορετικών παραβιάσεων).

 

            16.4 Αυτή η συμφωνία των Όρων & Προϋποθέσεων είναι δεσμευτική για όλους τους παρόντες και τους αντίστοιχους διαδόχους τους και επιτρεπόμενων           αναθέσεων του izipen.com.

 

      17. Ικανότητα αποδοχής Όρων Χρήσης

            Ο κάθε χρήστης συμφωνεί ότι είναι άνω των 18 ετών ή έχει νόμιμη            συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα ή είναι χειραφετημένος ανήλικος και έχει             το δικαίωμα, την επάρκεια και την ικανότητα να πραγματοποιεί             ηλεκτρονικές συναλλαγές, να παρέχει υπηρεσίες, να συνάπτει συμφωνίες, να             συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, να      συνάπτει          υποχρεώσεις, αντιπροσωπεύσεις, εγγυήσεις και δηλώσεις που        περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και να αποδέχεται      και να συμμορφώνεται με αυτή τη συμφωνία Όρων και Προϋποθέσεων.

 

      18. Κυβερνητικός Νόμος

18.1. Η παρούσα συμφωνία των Όρων & Προϋποθέσεων διέπεται από το Αγγλικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο και γίνεται κατανοητή και εφαρμόζεται σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του τόπου όπου η εταιρεία κατέχει το κύριο γραφείο / τον τόπο της επιχείρησής της, περιλαμβανομένης και της ερμηνείας και εκτέλεσης, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος σύμφωνα με την απόφαση της εταιρίας.

 

            18.2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν το δικαίωμα μη τήρησης της Σύμβαση των             Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών. Ωστόσο η εταιρία έχει όλα τα προνόμια να ενεργεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη ως νόμιμα εγγεγραμμένος οργανισμός σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

19. Επίλυση διαφορών

 

            Οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη δικαστική διαδικασία σε σχέση με      την εκτέλεση οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου της παρούσας συμφωνίας       των Όρων & Προϋποθέσεων θα ληφθεί στα δικαστήρια της δικαιοδοσίας του       τόπου όπου η εταιρεία κατέχει το κύριο γραφείο / οποιοδήποτε άλλο μέρος   σύμφωνα με την κρίση της εταιρείας.

 

      20. Επικοινωνήστε μαζί μας

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτή τη συμφωνία των Όρων και Προϋποθέσεων πρόσβασης και / ή χρήσης μπορούν να απαντηθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ομάδα υποστήριξης μας από την ηλεκτρονική σελίδα μας “Επικοινωνία”.